top of page
AnniTormas5.jpg

KOKOOMUS

Ehdolla eduskuntaan
Satakunnassa

OLISIKO
JO AIKA
SAADA HUITTISLAINEN KANSANEDUSTAJA?

Meidän mielestämme kyllä, nyt on oikea aika!

Huittisten alueen asukkaiden ja etenkin kaikkien satakuntalaisten edunvalvonta edellyttää kokemusta ja näkemystä tavallisesta arjesta.

2.4.2023 sinä päätät, miltä Suomen ja Satakunnan

suunta näyttää tulevaisuudessa.

Suunnan pitää olla sellainen, että vastakkainasettelun sijaan rakennamme yhdessä parempaa.

Tämä tehdään yhdessä!

Lähde kanssamme tälle matkalle ja

#äänestäannieduskuntaan​

NÄITÄ
ASIOITA
EDISTÄN

 

Nyt on oikea aika kääntää Suomen talous ja suomalaisten elintaso nousuun

Hyvän arjen edellytykset on turvattava myös Satakunnassa.

Nyt on oikea aika huolehtia siitä, että yrittämisen edellytykset pysyvät kunnossa myös tulevaisuudessa. Yrittäjien periksiantamaton, tärkeä työ tuottaa meille työllisyyttä, toimeentuloa ja hyvinvointia.

Toimivat, nopeat väylät ovat perusedellytys satakuntalaisten yritysten logistiikalle, maakunnan elinvoiman kasvulle ja sujuvalle työssäkäynnille. Valtatie kahden Pori–Helsinki-yhteys on parannettava nelikaistaiseksi moottoritieksi.

 

Suomea on jatkossakin rakennettava taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Oma ruoantuotantomme on tässä ytimessä. Kotimaisen ruoantuotannon kannattavuudesta on huolehdittava ja sen ennustettavuutta on parannettava.

TEHDÄÄN Suomesta puhtaan, edullisen ja varman energian suurvalta

Energiaa tarvitaan pitämään valot päällä, kodit lämpimänä ja yritysten rattaat pyörimässä. Puhtaan, edullisen ja varman energian merkitys talouskasvun moottorina ja hyvinvoinnin edellytyksenä tulee vain kasvamaan. Päätöksenteossa on huolehdittava siitä, että ympäristön kantokyky kestää siten, että tästä ei koidu ylitsepääsemättömiä hankaluuksia arkeemme. Panostetaan yhdessä entistä enemmän kiertotalouteen ja kestävään kuluttamiseen.

Suomalaiset innovaatiot ja osaaminen

 

Hyvinvointi kertaantuu työllä ja tekemällä. Laitetaan koulutuksen perusasiat kuntoon. Huolehditaan laadukkaasta varhaiskasvatuksesta sekä esi- ja perusopetuksesta. Koulu on oppimisen paikka. Vahvistetaan lukutaitotyötä; lukutaito on avain oppimiseen ja osallisuuteen. Maakunta tarvitsee osaajia, kehitetään ammatillista koulutusta sekä osaajien rekrytointia myös muualta Suomesta ja ulkomailta. Rekrytoinnin on oltava eettistä. Yhteistyötä ja osaamisen jalkauttamista pitää parantaa eri toimijoiden välillä. 

Lisää hyvinvointia ja vähemmän syrjäytymistä
 

Yhteiskunnan on oltava hyvä niin lapsille, nuorille, työikäisille kuin ikäihmisille. Nyt on korkea aika edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä panostaa syrjäytymisen ja muiden ongelmien ennaltaehkäisyyn. Kaikenikäisten päihde- ja mielenterveyspalveluihin on panostettava. Ennaltaehkäisevät palvelut ja varhaisen puuttumisen keinot on otettava laajasti käyttöön, jotta apua ja tukea saa ennen kuin ongelmat kasvavat moninkertaisiksi.

 

Työelämän tasa-arvoa on kehitettävä. Yhteiskunnassa ja päätöksenteossa on otettava vähemmistöjen näkökulmat huomioon.

 

Kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelujen arvostuksen on korkea aika näkyä myös rahoituksessa. Kulttuuri kannattelee ja vaikuttaa, se on itsessään arvokasta ja luo myös liiketoimintaa ja työllistää. 

OLEN
SIToutunut

MYÖS 

näiden toimijoiden kampanjatavoitteiden

edistämiseen eduskunnassa

bottom of page