top of page

To do listalla: tulevaisuus

Meillä Huittisissa, Satakunnassa sekä koko Suomessa on työlistalla tulevaisuus. Siihen tähtää hallitusohjelma ja sen motivoimana toimin itse kuntapäättäjänä, kuntalaisena.


Hyvinvointialueen rakentamisen kivuliaat ratkaisut tuntuvat olevan käsillä. Johtajuutta tulee toteutettaa avoimuudella ja ihmisten tarpeet huomioivalla politiikalla. Raskas hallintohimmeli hävettää. Lautakunnan kokouksesta käteen jää sämpyläkahvit ja kokouksen sisältöön nähden suhteeton kokouspalkkio. Olisi vihdoin korkea aika keskustella oikeista asioista. Ei seinistä eikä vanhoihin kuntarajoihin perustuvista palveluista, vaan siitä, millaisia sote-palveluita satakuntalaisille tulevaisuudessa tarjotaan ja miten. Erikoissairaanhoidon ääreen olemme joutuneet ja joudumme edelleen matkustamaan. Lähipalvelut tulee turvata tarkoituksenmukaisissa paikoissa. Palveluiden tulee liikkua myös ihmisten luokse. Ammattilaisilla olisi varmasti erinomainen näkemys alueen palveluiden tulevaisuudesta ja tämä tieto tulee saattaa laajasti päättäjien käyttöön. Tutkittua tietoa ja asiantuntemusta tulee hyödyntää päätöksenteossa. Poliitikkojen tulee ehdottomasti pysyä käsivarrenmitan päässä operatiivisesta toiminnasta, mutta poliitikot päättävät tietoon perustuen meille satakuntalaisille yhdessä parhaan kokonaisuuden.


Kunnassa tuhannen taalan kysymys on hyvän arjen tarkoituksenmukaiset rakennuspalikat. Tähän tarvitsemme osaajia; kasvatukseen, opetukseen, kulttuuriin, liikuntaan, teknisiin palveluihin. Toimintaa ja toiminnan tukemista. Tarkoituksenmukaisia tiloja innovatiivisesti hyödyntäen. Tarpeettomiin tiloihin ja vanhoihin toimintatapoihin ei saa ripustautua. Jarruttamalla ei pääse eteenpäin.


On korkea aika purkaa byrokratiaa; ihmisen aktiivisuuteen tulee uskoa ja sitä tulee tukea aina. Tulevaisuudenusko ja merkityksellisyys tehdään yhdessä. Rikkirepivä ja kyseenalaistava asenne tappaa luovuuden sekä kuntatyössä että kuntalaisilta ja kansalaisilta. Näivettävässä asenteesta ei kukaan eikä mikään kukoista.


Tulevaisuutta ei rakennetta jarruttamalla. Sitä ei koskaan saa eikä tule rakentaa rasismilla, asiattomalla käytöksellä, maalittamisella, epätasa-arvolla ja suoranaisella sikailulla.


Tulevaisuus on välttämätöntä rakentaa kestävästi, muut huomioonottaen.

Uskon, että paras tulevaisuus rakentuu sillä, että meistä jokainen hoitaa oman tonttinsa ensisijaisesti sivistyneesti, muut huomioiden, yhteistä etua edistäen ja empatian viitoittamana. Saa tehdä.

1 comment

Recent Posts

See All

1 comentario


Kirsti Kärki
Kirsti Kärki
13 ago 2023

"Ei vanhoin seiniin ja ei entiseen ripustautua, vaan mennä eteenpäin, miettiä mitä tulevaisuudessa on hyvää". Hyvä Anni.

Erittäin hyvin oivallettu, mutta miten tuon sanoman saa vietyä perille ??

Mitä minä olen kuullut, niin enemmän puhutaan menneisyydestä, eli mitä ennen oli, miten ennen jne.

Olen ollut kuuntelijana kahdessa eri ryhmässä, mihin oli kutsuttu oikein hyvinvointialueen tiedottaja. MITÄ TAPAHTUI ?? Yleisö hullaantui kertomaan mitä ennen oli. Mikä ei ole pelannut. Ja mitä ei saa tehdä, ei ainakaan rakennuksia purkaa.

Kukaan ei ollut kiinnostunut näissä tilaisuuksissa TULEVAISUUDESTA.

Kaikilla oli jo ennakkokäsitys mikä on TULEVAISUUS

Kirsti Kärki

Me gusta
bottom of page